Skip to main content

Groningen wil in 2030 een afvalvrije gemeente zijn. Op dit moment (2024) wordt ongeveer twee derde van het Groningse huisvuil al nuttig hergebruikt. De komende jaren zal dit aandeel verder toenemen. Voor de verwerking van een deel van het ingezamelde afval roepen we de hulp in van creatieve ondernemers. Herken jij de grondstof in ons afval? Dan willen wij jou helpen op weg naar een eigen circulaire onderneming.

Veiligheid

Voor afvalverwerking gelden strenge regels. Die zijn er om milieuschade en gezondheidsrisico’s te voorkomen. De regels bieden ruimte voor experimentele verwerking, gericht op nieuwe, duurzame oplossingen. Houd er wel rekening mee dat we alles doen om misbruik te voorkomen.

Transport

Sommige van de regels hebben betrekking op transport van afval. In principe ben je als verwerker zelf verantwoordelijk voor het transport vanaf het gemeenteterrein. Voor startups kan het lastig zijn om aan die regels te voldoen. Daarom kan de gemeente voor een nader te bepalen periode helpen bij het transport.

Rechtspersoonlijkheid

De gemeente streeft naar betrouwbare, professionele afnemers. We leveren geen grondstoffen aan particulieren. Om in aanmerking te komen voor grondstoffen uit de catalogus moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Maar om je aan te melden als geïnteresseerde hoeft dat (nog) niet. We willen om de tafel met iedereen die een goed idee heeft.

Jouw ondernemingsplan

De prijzen van grondstoffen kunnen fluctueren, afhankelijk van marktomstandigheden. Ook de wijze waarop waarde wordt gecreëerd met deze grondstoffen kan invloed hebben op de prijs. Daarom zijn in deze catalogus geen prijzen opgenomen. Dat maakt het lastig om een ondernemingsplan te maken, we realiseren ons dat. In dit stadium wordt dan ook geen bedrijfseconomisch sluitend plan verwacht. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de volgende vragen:

  • Wie ben jij?
  • Wat is de missie van jouw onderneming (in oprichting)
  • In welke grondstof(fen) ben je geïnteresseerd?
  • Hoe (met welke techniek en middelen) wil je die verwerken?
  • Wat is je eindproduct?
  • Wie zijn jouw afnemers?

Stuur je antwoorden in een mail aan: circulariteit@groningen.nl